TƏLİMLƏRİN SİYAHISI
SAPHR02
SAP HR-a ümumi baxış, HR komponentləri arasında olan inteqrasiyalar, Vaxtın İdarəolunması, Əmək haqqının hesablanması
SAPHR02

SAPHR02

İlkin şərtlər:

Tövsiyə edilən

 • SAPHR01 – Təşkilati İdarəetmə və Personal İnzibatçılığı

Təlim sayəsində əldə edəcəksiniz:

 • SAP sistemində Vaxtın İdarəolunması üçün ilkin şərtləri izah etmək
 • İşdə olmama, İşdə olma, Əlavə vaxt və İşdə olmama/işdə olma kvotalarını təsvir etmək
 • Vaxt Meneceri İşyerindən istifadə etməklə vaxt məlumatlarının necə daxil ediləcəyini nümayiş etdirmək
 • SAP sistemində Əmək haqqı üçün ilkin şərtləri izah etmək
 • Fərdi əmək haqqı prosesi addımlarını təsvir etmək, yerinə yetirmək və onlara nəzarət etmək
 • Əmək haqqı nəticələrini Maliyyə Uçotuna göndərmək

Auditoriya

 • Proqram konsultantı
 • Biznes analitiki
 • Biznes proses sahibi / Komanda rəhbəri
 • Məlumat konsultantı / Menecer
 • Layihə komanda üzvləri
 • İnsan resursları departamentinin işçiləri
 • İstifadəçi

Məzmun

 • SAP HR-a ümumi baxış
 • HR komponentləri arasında inteqrasiyalar
 • Vaxtın İdarəolunması
  • Ümumi baxış
  • Vaxtın İdarəolunması infotipləri
  • İşdə olmamanın idarəolunması
  • İşdə olmanın idarəolunması
  • Əlavə vaxtın idarəolunması
  • İşdə olmama / İşdə olma kvotalarının idarəolunması
  • Vaxt Meneceri İşstolu ilə işləmək
 • Əmək haqqının hesablanması
  • Ümumi baxış
  • Əmək haqqı üçün vacib olan infotiplər
  • Əmək haqqını yoxlama sənədi
  • Əmək haqqı simulyasiya və icra prosesi
  • Retroaktiv hesablama
  • Əmək haqqı nəticələrinin analizi
  • Əmək haqqı nəticələrinin silinməsi
  • Maliyyə Uçotuna göndərmək
TB1000 - SAP Business One -Logistika
SAP Business One logistika əsasları üzrə təlim.
TB1000 - SAP Business One -Logistika

TB1000 - SAP Business One -Logistika

Təlim sayəsində əldə edəcəksiniz:

 1. SAP Business One haqqında ümumi məlumat
 2. Sistemin istifadəsi
 3. SAP Business One Logistika proseslərinin idarə edilməsi

Auditoriya

 1. SAP Business One proqram konsultantı
 2. Biznes sahibi
 3. Müştəri layihə komanda üzvləri
 4. Logistika sahəsindəki proqram istifadəçiləri

Məzmun

  Giriş

 • SAP Business One haqqında ümumi məlumat Sistemin istifadəsi
 • Master Məlumatlar və Sənədlər
 • Alış

 • Təchizat əməliyyatları
 • Material alışı
 • Alış Tələbnaməsi və Qiymət Sorğusu
 • Xidmət alışı
 • Material qəbulu
 • Materialın geri qaytarılması
 • Əlavə xərclərin qeydə alınması
 • Hesab-fakturanın qeydə alınması
 • Credit Memo
 • Satış

 • Satış əməliyyatları
 • Satış sifarişi
 • Müştəri və Müştəri qrupları
 • Geri qaytarma və dəyişdirilmə
 • Satış hesab-fakturası
 • A/R Credit Memo
 • Materiallar

 • Material Master Məlumatları
 • Material qruplarının təyin olunması
 • Ölçü vahidləri
 • Qiymətləndirmə metodları
 • Material Əməliyyatları

 • Anbarlar
 • Material hərəkətləri
 • Seriya nömrələri və Partiya
 • İnventarlaşma
 • İstehsalat

 • İstehsalat əməliyyatları
 • İstehsalat reseptlərinin hazırlanması
 • İstehsalat sifarişləri
 • İstehsalata material və xidmətlərin silinməsi
 • Anbar əməliyyatları
 • Layihələrin idarə olunması

 • Layihələrin yaradılması
 • Layihə sənədlərinin əlavə olunması
 • Layihə büdcəsinin izlənilməsi
TƏLİMÇİLƏR
SİNİF OTAĞLARI
ONLAYN TƏLİM
TƏLİMLƏRİN SİYAHISI
SERTİFİKATLI, YERLİ MÜTƏXƏSSİSLƏR